Info

Proiect de scenografie urbană: "Unificarea spaţiului discontinuu", Cătălina Coşoiu, 2002-2012, implementare deschisă

Curs prin corespondenţă :"Arta decorării locuinţei", Cătălina Coşoiu, 2008-2013, Beneficiar : Eurocor, Bucureşti

MAGNITO, 2008, Bucuresti, work in progress